چرا سرمایه گذاری؟

استفاده از روش های نوین در طراحی و جذب منابع درآمدی پایدار از اصولی ترین و حساس ترین وظایف شهرداری ها به حساب می آید، یکی از مهمترین راه های جذب منابع درآمد های پایدار برای شهرداری ها تولید ثروت و افزایش بهره وری در منابع و دارایی‌های مشهود و غیر مشهود شهرداری ها است. حوزه سرمایه گذاری و جذب مشارکت‌های مردمی مشخصا برای این هدف طراحی شده است. از سوی دیگر شهرنشینی یکی از بزرگترین محرک های رشد اقتصادی است و عدم کنترل می تواند به نابرابری و حاشیه نشینی تبدیل شود. حوزه سرمایه گذاری شهرداری ها افزایش ظرفیت دولتهای محلی برای مقابله با چالش های کلیدی شهرنشینی از طریق دسترسی به منابع پایدار تامین اعتبار سرمایه است سرمایه‌گذاری به دولتهای محلی کمک می کند تا پایه درآمدهای خود را گسترش داده و با شناسایی ظرفیت‌ها فرصت‌ها و توان بخش خصوصی به تولید ثروت و بهره‌وری بپردازند شهرداری ها همواره با بودجه کم و ناکافی از سرمایه روبرو هستند می توان گفت برنامه ریزی بلند مدت برای افزایش منابع مالی غیر از بودجه که برای بهبود کیفیت خدمات عمومی مورد نیاز است از طریق تشکیل واحدهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه بخش خصوصی تامین می شود در یک تعریف دیگر میتوان گفت گذاشتن پول در کاری با انتظار سود از آن کار را سرمایه گذاری می گویند واقعیت این است که توانایی شهرداری‌ها در کیفیت و کمیت حجم پروژه‌های شهری محدود است و هنر مدیران شهری اینست که وضع موجود را به نفع خود تغییر دهند.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp