پروژه های در دست اجرا

جدول (۳) = لیست اهم پروژه های های انجام شده سرمایه گذاری شهرداری کاشان……………….
ردیف نام شهرداری موضوع پروژه  سرمایه گذاری عرصه  محدوده سرمایه گذاری(مترمربع) آورده کل مبلغ سرمایه گذاری(ریال) مدت زمان قرارداد مدل قرارداد ادرس توضیحات
 شهرداری  سرمایه گذار
ریال لیست  آورده ها ریال لیست  آورده ها
۱ شهرداری کاشان بازار مهستان ۵۱۰۰ زمین و پروانه بهره برداری تجهییزات و راه اندازی شش میلیارد ۵سال اجاره بها نبش بلوار کمربندی پایان قرارداد و دارای صورتجلسه تسویه حساب
۲ شهرداری کاشان پارکومتر هوشمند(سی پی) مجوز بهره برداری پنج میلیارد ۳ماه B.O.T سطح شهر بلاتکلیف
۳ شهرداری کاشان بازارچه محتشم ۵۹۹/۶۵ مجوز ساخت و راه اندازی دو میلیارد و چهارصد میلیون ۱سال مشارکت در ساخت خیابان محتشم پایان قرارداد و تقسیم قدر السهم طرفین،تحویل اسناد واحدهای تجاری سهم شهرداری به اموال
۴ شهرداری کاشان خانه هنرمندان(کشتارگاه قدیم) ۳۲۰۰ زمین و بنا مرمت ،تجهییز و راه اندازی پنجاه میلیارد ۲۰سال B.O.T خیابان ژاندارمری در مرحله تفاهم نامه و توافق با خیرین و دارای مصوبه شورا
۵ شهرداری کاشان ساختمان اداری -تجاری ۶۹/۱۵ زمین و مجوز ساخت چهار میلیارد و ششصد میلیون ۱سال مشارکت در ساخت میدان چهارده معصوم اتمام بنا و تحویل قدرالسهم شریک و تسویه با وی
۶ شهرداری کاشان مجتمع تجاری ۴۰۷ زمین و مجوز ساخت ده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ۱سال مشارکت در ساخت خیابان باب الحوائج اتمام بنا وتسویه حساب نهایی
۷ شهرداری کاشان جمعه بازار ۱۰۰۰۰ زمین و مجوز تجهییز و راه اندازی شانزده میلیارد ۴سال اجاره بها پارک آیت اله مدنی علیرغم پایان قرارداد در تصرف سرمایه گذار به خاطر شرایط کرونا، تحویل نگردیده
۸ شهرداری کاشان غاررستوران نیایش زمین و بنا بهره برداری دو میلیارد و هفتصد میلیون ۵سال اجاره بها بلوار امام رضا در مرحله تسویه حساب با سرمایه گذار ، مجموعه تحویل سازمان سیما منظرمی باشد
۹ شهرداری کاشان پارک لاله ۱۱۰۰۰ زمین تجهییز و راه اندازی شصت میلیارد ۱۰سال اجاره بها بلوار شهداء در مرحله تسویه حساب با سرمایه گذار ، مجموعه تحویل سازمان سیما منظرمی باشد

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp