معرفی مدیر سرمایه گذاری

سخن مدیر:

شهرنشینی یکی از بزرگترین محرک های رشد  اقصادی است  و عدم کنترل در این زمینه ، می تواند به نابرابری ، حاشیه نشینی و عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهرداری تبدبل شود . در نتیجه ،شهرداریها بعنوان دولت محلی برای مقابله با چالشهای موجود ، نیاز به تقویت منابع مالی و سرمایه ای خود دارند . یکی از راههای ثروت آفرینی و و دسترسی به منابع پایدار درآمدی ،  توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری و جذب مشارکت مالی و تامین سرمایه از طریق بخش خصوصی است . سرمایه گذاری و مشارکت ،به دولتهای محای کمک می کند تا پایه های درآمدی خود را گسترش داده و با شناسایی ظرفیت ها و فرصت ها ، توان بخش خصوصی را استفاده کرده و سیاست های مدیریت شهری را حمایت کند ..

 

شهرداریها همواره برای اداره خود ،با بودجه ناکافی مواجه هستند . میتوان گفت ، سرمایه گذاری به نوعی یک برنامه ریزی بلند مدت برای افزایش منابع مالی (غیر از بودجه )که برای بهبود کیفیت خدمات عمومی مورد نیاز است ، بوده و شهرداری ها می توانند با این کار بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.

 

واقعیت اینست که توانایی شهرداریها در کیفیت و کمیت حجم پروژه های شهری بسیار محدوداست . هنر مدیران شهری اینست که وضع موجود را به شدت و سریع تغییر داده و به راهکارهایی برای جذب سرمایه بیندیشند . مواردی از جمله عدم تعادل بین منابع درآمدی شهرداری و قدرت خرج در انجام خدمات و پروژه های شهری  و نیز عدم ثبات و تعادل حوزه های درآمدی شهرداریها در وصول مطالبات ، از جمله دلایلی است که ضرورت اجرای پروژه ها از طریق سرمایه گذاری و جذب مشارکت مالی  و سرمایه ای بخش خصوصی را توجیه می کند

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp