ماموریت ها و چشم انداز

  • هماهنگی با مناطق شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته جهت احصاء و معرفی اولویت های سرمایه گذاری
  • تهیه بسته های طرح ها و پروژه های مورد سرمایه گذاری با ذکر معرفی اولویت ها
  • اخذ مجوزات لازم جهت انعقاد قرارداد و رفع موانع اداری
  • زمینه‌سازی و تبلیغات و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذار
  • فراهم آوردن شرایط رقابت بین سرمایه‌گذاران
  • گزارش های منظم سالیانه به دستگاه فرادستی

 

  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت راه اندازی واگذاری و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری
  • تدوین راهبردها و استراثریهای سرمایه گذاری
  • تهیه اطلس سرمایه گذاری منطقه
  • برگزاری همایش‌ها و سمینارهای رویداد محور در حوزه سرمایه گذاری و بستر سازی فرهنگی در این حوزه

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp