فرصت های سرمایه گذاری

تاریخ بروز رسانی:    ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

جدول (۳) = لیست پروژه های های آماده سرمایه گذاری شهرداریهای استان ………………..
ردیف نام شهرداری موضوع فرصت سرمایه گذاری آورده کل  مراحل قانونی انجام شده (کمسیون ماده ۵ و  قیمت کارشناسی و سایر مجوزها… ) عرصه آدرس
 شهرداری  سرمایه گذار
ریال لیست  آورده ها ریال لیست  آورده ها کمیسیرن ماده ۵ اخذ شده ؟ آورده های شهرداری کارشناسی شده ؟ سایر مجوز ها
۱ شهرداری کاشان پارک کوهستان زمین تجهیزت رفاهی و ورزشی نیاز ندارد خیر ۶۲۰۰۰مترمربع جاده خنب
۲ شهرداری کاشان نیروگاه برق خورشیدی زمین و پروانه بهره برداری تاین نقدینگی و تجهیزات خیر ۲۰۰۰۰۰مترمربع بلوار شهداء
۳ شهرداری کاشان نمایشگاه بین المللی مجوز احداث اخذ شده ۱۵۰۰۰۰مترمربع نبش اتوبان
۴ شهرداری کاشان شهر فرش مجوز ساخت و تامین منابع ۱۹۸۲۷مترمربع بلوار امام رضا
۵ شهرداری کاشان خانه تاریخی آل یاسین ابنیه و مجوز تامین منابع مالی و تجهیز نیاز ندارد ۱۶۵۴متر مربع خیابان امام
۶ شهرداری کاشان حیاط چهارم خانه عباسیان ابنیه و مجوز تامین منابع مالی و مجوز ۱۰۲۳مترمربع خیابان علوی
۷ شهرداری کاشان هتل ۵ ستاره مجوز ساخت و تامین منابع اخذ شده
۸ شهرداری کاشان نمایشگاه ماهیان زینتی مجوز تامین منابع ندارد
۹ شهرداری کاشان کمپ های گردشگری و تفریحی خدماتی تجاری زمین و مجوز تامین منابع و تجهییز
۱۰ باغ صباحی گردشگری زمین و مجوز تجهییزات و راه اندازی نیاز ندارد ۱۲۶۸۰مترمربع شهرک امیرالمومنین
۱۱ پارک فیروزی گردشگری رفاهی تفریحی زمین و مجوز تجهییز و راه اندازی  مترمربع۷۷۰۷ روبروی باغ فین

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp