تاریخچه

شهرداری ها یک سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که به صورت خودگردان ملزم به تامین درآمدهای خودشان برای اداره امور شهرها هستند، این سازمانها بعنوان حکومت های محلی در همه شهرهای کشور ، بخش وسیعی از وظایف و خدمات حکومتی را انجام می دهند . در یک پژوهش علمی ، وظایف و خدمات شهرداریها را میتوان بالغ بر ۳۰۰ نوع خدمات متفاوت برشمرد .مدیریت شهری در کشور بر اساس قانون اساسی و در چارچوب قانون شوراهای اسلامی شهر ها ، اداره شده و بر اساس نظام مردمسالاری دینی ، اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهرها ، پس از انتخاب مستقیم توسط شهروندان ، به انتخاب شهردار (بعنوان اولین و اصلی ترین وظیفه خود ) می پردازند .شهرداریها بر اساس قانون ، وظایف و تعهداتی را بر عهده دارند . البته بخشی از وظایف بصورت تلویحی و تصریحی ، از سوی شهروندان از شهرداری ها مطالبه می گردد که با توجه به نیاز جامعه ، غالب شهرداریها به آین وظایف ورود داشته اند . وظایفی نظیر خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری ، رسانه و… شهرداریها از چندین سال پیش ، از سازمانهای خدماتی صرف ، تبدیل به نهاد های اجتماعی و مرتبط با شهروندان شده است .  امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری به عنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی در کل اقتصاد ملی، از این رو باید به مسائل و مشکلات آنها توجه بیشتر و دقیق تر داشت، زیرا در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست سبب رشد اقتصادی ، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می گردد، شکست در حال مشکلات و مسایل شهری نیز سبب رکود اقتصادی ، تثبیت سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. تحولاتی که طی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن فزاینده شهرنشینی و پدیدآمدن کلان شهرها در سطح  جهان روی داده، لزوم بازنگری در مدیریت شهری و وظایف آن را مطرح کرده است. در این میان  یکی از مهم ترین نقشها بر عهده مدیریت شهری است که باید با توجه به وظایف محوله آن مشکلات را رفع کند.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp