ارکان و ساختار

  • حوزه طراحی و مطالعات
  • حوزه امور بازرگانی و جلب مشارکت ها
  • حوره تامین منابع مالی و اقتصادی
  • حوزه فنی و اجرایی شامل تحویل نظارت و بهره برداری
  • حوزه پیمان و قراردادها و امور حقوقی
  • تشریفات و روابط عمومی
  • دبیرخانه

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp