Kashan Municipality Investment and Public Participation Office
موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان: 6200 میلیارد ریال پروژه سرمایه گذاری شهرداری کاشان در انتظار جذب سرمایه گذار موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان گفت: برآورد مالی پروژه ها و طرح هاي در دست مذاکره و اقدام حوزه سرمایه گذاری شهرداری کاشان بالغ بر 6200 میلیارد ریال می شود.
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۹ مرداد - تعداد بازدید: 219 بار

موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان:

6200  میلیارد ریال پروژه سرمایه گذاری شهرداری کاشان در انتظار جذب سرمایه گذار

موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان گفت: برآورد مالی پروژه ها و طرح هاي در دست مذاکره و اقدام حوزه سرمایه گذاری شهرداری کاشان بالغ بر 6200 میلیارد ریال می شود.  

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، حمیدرضا دهقانی در حاشیه افتتاح پروژه های شهرداری کاشان گفت: کاشان شهری است که از ظرفیت هاي ویژه و منحصر به فردي برخوردار است و مزیت هاي رقابتی و ظرفیت هاي ویژه منطقه فرهنگی کاشان، عامل پیدایش فرصت هاي سرمایه گذاري جذاب براي سرمایه گذاران است. هدف مدیریت شهري کاشان، بهره گیري از طرح هاي سرمایه گذاري در راستاي ایجاد شهری رقابت پذیر با سایر مراکز استانها دارای ویژگی های خاص توسعه یافتگی و مطلوب برای زندگی است.

برای آگاهی از عملکرد سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان در دوره مدیریت نوین شهری گفت و گویی با مهندس حمید رضا دهقانی مدیرعامل این سازمان داشته ایم که در ادامه می خوانید :

 *اهداف کلان حوزه سرمایه گذاری چیست؟

-حرکت مبتنی بر قانون و تکمیل زیرساخت هاي سرمایه پذیري منطبق بر قوانین فرادستی، استقرار نظام یکپارچه و سازمان یافته در امور سرمایه گذاري و جذب مشارکت ، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی،  شفاف سازي، تسهیل و روان سازي فعالیت هاي مربوط به امور سرمایه گذاري، اعمال مدیریت راهبردي و هدفمند امور سرمایه گذاری، تلاش جهت کاهش تصدي گري شهرداري، تلاش جهت افزایش سرانه عمومی و خدماتی با رویکرد جذب سرمایه بخش خصوصی،  رونق اقتصاد شهري و کسب درآمدهاي پاك با حمایت از بخش خصوصی، اجتناب و دوري از منابع درآمدي ناپایداراز اهداف کلان حوزه سرمایه گذاری محسوب می شود.

 *استراتژی و برنامه های سازمان سرمایه گذاری چیست؟

- در بدو تصدی در مدیریت سرمایه گذاری و در راستای ارتقاء ساختار اداری و شناسایی منابع و فرصت های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران بومی یک برنامه چهار ساله (1393 تا 1396) تدوین گردید. همچنین موضوع تکمیل زیرساخت هاي جذب سرمایه گذاران غیربومی برای سال های 1397 تا 1399 و زمینه سازی و تکمیل زیرساخت هاي جذب سرمایه گذاران خارجی برای سال 1400 هدف گذاری  گردید.

*آیا به اهداف تعریف شده حوزه سرمایه گذاری دست پیدا کرده اید؟

-قطعاً استحضار دارید که قراردادهای این سازمان به قراردادهای مشارکتی مشهور می باشد و بدیهی است برای تحقق یک پروژه سرمایه گذاری، دو طرف مشارکت باید آورده با ارزشی داشته باشند، همانطور که پیش تر توضیح  داده شد به دلیل قلت منابع مالی و نبود زمین در بخش پروژه های سرمایه گذاری سرمایه محور، اهداف محقق نشد لیکن در بخش پروژه های خدمات محور، کلیه­ی منابع معرفی شده در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار گردید.

 *سرمایه گذاران از چه روش هایی می توانند در کاشان اقدام به سرمایه گذاری کنند؟

- شناسایی و معرفی پروژه های سرمایه گذاری که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد یکی از وظائف سازمان سرمایه گذاری است که منابع و فرصت های موجود شهرداری کاشان بررسی و بر اساس آن بسته های سرمایه گذاری طراحی می گردد. بدیهی است پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، فرصت های سرمایه گذاری از  طریق تبلیغات محیطی، روزنامه های کثیرالانتشار، وبگاه سازمان و ..... اطلاع رسانی می گردد.

 *در حوزه سرمایه گذاری چه وظایفی وجود دارد؟

- انعقاد انواع قراردادهای سرمایه گذاری، اجرای طرح های برون سپاری و خصوصی سازی و تامین مالی از وظائف اصلی سازمان سرمایه گذاری می باشد. همچنین ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و ارتقای دانش مدیران و کارکنان نسبت به سرمایه گذاری دیگر اقدامات این سازمان می باشد.

* پروژه های سرمایه گذاری که در این دوره از مدیریت نوین شهری انجام شده است چیست؟

- اکثر پروژه های سرمایه گذاری فعلی به دلیل قلت آورده شهرداری و کمبود زمین و منابع مورد نیاز برای جذاب شدن پروژه های سرمایه گذاری؛ پروژه های خدمات محور می باشد. در واقع در این دوره به دلیل نبود زمین، تلاش شد بر اساس اختیارات حاکمیتی منحصر به فرد  شهرداری، منابع غیرمشهود و فضاهای عمومی شهری پروژه هایی از قبیل کارت شهروندی، احداث شهربازی در بوستان های سطح شهر، طرح ساماندهی پارک حاشیه ای، طرح دوچرخه شهری، باغستان گل، خط تولید بلوک، جمعه بازار شهروند، بازار دائم مهستان و .... تعریف و سرمایه گذار مربوطه انتخاب شد. بدیهی است پروژه های خدمات محور در اقتصاد شهری محسوس می باشند و از منظر ضریب خدمت رسانی به بخش زیادی از شهروندان خدمات ارائه می نمایند ولی از منظر حجم سرمایه گذاری دارای ارقام متوسطی می باشند.

*ارزش مالی پروژه های خدمات محور چقدر بوده و شامل چه قراردادهایی است؟

- پروژه های خدمات محور شهرداری کاشان بالغ بر 230 میلیارد ریال می باشد که در قالب انواع قراردادهای BOT، DBFO ، BOLT در شهرداری و سازمان های تابعه منعقد گردیده است و این رقم شامل کلیه آورده های سرمایه گذاران اعم از تجهیزات و امکانات، ساخت و ساز، دانش فنی و نرم افزار و ... می باشد.

 * چه پروژه هایی را به روش برون سپاري هاي انجام داده اید؟

- مطالعه و امکان سنجی واگذاري مرکز معاینه فنی خودرو، استخر مروارید،  هتل گلستان قمصر، مدیریت و ساماندهی پارکینگ هاي نوروزي، جمعه بازار خودرو از جمله پروژه های برون سپاري بوده است که توسط این حوزه صورت پذیرفته است که بر اساس تصمیمات کمیسیون های تخصصی سرمایه گذاری، طرح هایی مانند مرکز معاینه فنی خودرو، طرح ساماندهی پارکینگ هاي نوروزي، طرح ارائه خدمات سامانه عوارض ملی خودرو به سایر شهرداري های منطقه و طرح کارت شهروندي از جمله طرح های خصوصی سازی و  برون سپاری می باشد که با اعتباری بالغ بر 35 میلیار ريال انجام شده است.

* در بخش تأمین مالی تا کنون چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟

- در بخش تأمین مالی این سازمان برای تکمیل آزادسازی محور گردشگری امیرکبیر یک هزار میلیارد اوراق مشارکت را در دستور کار دارد و موافقت های اولیه برای انتشار این اوراق اخذ شده است. این طرح پس از تصویب توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری های و دهیاری ها) جهت موافقت نامه نهایی انتشار به بانک مرکزی ارسال می شود. همچنین برای طرح احداث هتل سنتی عباسیان، این سازمان موفق شد بیست میلیارد ریال خط اعتباری 4 درصد با شش ماه تنفس اخذ نماید که این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار مرمت می باشد.

 *برآورد مالی پروژه ها و طرح هاي در دست مذاکره حوزه سرمایه گذاری چقدر است؟

-  سازمان سرمایه گذاری بر اساس منابع معرفی شده و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با سرمایه گذاران، اقدام به جلب و شناسایی سرمایه گذار می نماید. در حال حاضر پروژه ها و طرح هاي در دست مذاکره و اقدام این سازمان بالغ 6200 میلیارد ریال می باشد که شاخص ترین پروژه های آن شامل فرودگاه بین المللی کاشان، نمایشگاه بین المللی کاشان، قطار سبک شهري، پروژه پارك آبی، مجتمع پزشکان خیابان امام خمینی (ره)، جایگاه هاي سوخت تک سکو، تأسیس کارخانه بازیافت تایر، مزرعه برق خورشیدي، احداث فیبر نوري و اجرای طرح پایش تصویري، پیست سوارکاري، پینت بال و کارتینگ، طرح های مشارکت در ساخت و انبوه سازی در انتهای بلوار صنعت، طرح موزه تاریخ طبیعی کاشان، بهسازي ایستگاه هاي اتوبوس شهري، طرح باغ رستوران مجاور پارك آیت االله مدنی (ره) می شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
نظر شما درباره این مطلب:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت پورتال منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
سرخط خبرها
380 میلیارد ریال پروژه های سرمایه گذاری مشارکت در ساخت شهرداری کاشان
380 میلیارد ریال پروژه های سرمایه گذاری مشارکت در ساخت شهرداری کاشان
ظرفیت اشتغالزایی پروژه های سرمایه گذاری 1400 نفر است
ظرفیت اشتغالزایی پروژه های سرمایه گذاری 1400 نفر است
ایستگاه های دوچرخه هسته مرکزی کاشان به بهره برداری رسید
ایستگاه های دوچرخه هسته مرکزی کاشان به بهره برداری رسید
کارگاه آموزشی آشنایی با مزایای پذیرش شرکت ها و کارخانجات کاشان در بورس اوراق بهادار برگزار می شود
کارگاه آموزشی آشنایی با مزایای پذیرش شرکت ها و کارخانجات کاشان در بورس اوراق بهادار برگزار می شود
احداث شهرک صنعتی خصوصی در کاشان
احداث شهرک صنعتی خصوصی در کاشان
سومین جلسه هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری شهرداری کاشان برگزار شد
سومین جلسه هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری شهرداری کاشان برگزار شد
احداث نیروگاه برق خورشیدی با مشارکت سرمایه گذار خارجی در کاشان
احداث نیروگاه برق خورشیدی با مشارکت سرمایه گذار خارجی در کاشان
کارگاه آموزش بورس و روش های نوین تامین مالی در کاشان برگزار می شود
کارگاه آموزش بورس و روش های نوین تامین مالی در کاشان برگزار می شود
آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری باب الحوائج (ع)
آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری باب الحوائج (ع)
پربازدیدترین اخبار
موافقت نامه عمومی – خصوصی طرح پارکومتر هوشمند در کاشان امضاء شد سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی مرکز اقتصادی خاورمیانه در کاشان نشست مشترک شهردار کاشان با رییس مرکز اقتصادی خاورمیانه معرفی جذابیت های ویژه سرمایه گذاری شهر کاشان برای سرمایه گذاران کاشان امنیت لازم برای سرمایه گذاری دارد شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری کاشان اصلاح شد نشست مشترک شهرداری کاشان با رایزنان بازرگانی در 8 کشور خارجی احداث نیروگاه برق خورشیدی با مشارکت سرمایه گذار خارجی در کاشان لزوم برنامه ریزی چندجانبه برای جذب سرمایه گذار توسط مدیریت شهری دریاچه ماهی گیری تفریحی در کاشان احداث می شود
تمامی حقوق مربوط به این سایت متعلق به

دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان می باشد.

Invest.Kashan.ir - Copyright  2015
E-Mail: Invest@Kashan.ir
Tell: +9836155440055
Fax: +9836155442244