Kashan Municipality Investment and Public Participation Office
معرفی سازمان سرمایه گذاری شهرداری کاشان با شکل گیری شهرها و تأسیس شهرداری ها به مرور، ارایه بخشی از خدمات عمومی دولتی به شهرداری ها واگذار گردید و در حال حاضر شهرها تحت نظارت و مدیریت غیر مستقیم مردم و با مشارکت همگانی اداره می شوند؛ به عبارتی فلسفه تشکیل شهرداری ها به منظور جلب مشارکت مردم در مدیریت، نظارت و سرمایه گذاری در امور جاری شهر می باشد؛ بنابراین وجود سازمانی تحت عنوان سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی، نقشی ساختاری در شهرداری دارد که ضرورتاً بایستی با نگرشی فراتر از جلب و جذب سرمایه گذار در یک پروژه خاص، بتواند در مقیاسی وسیع به راه های گسترش و تقویت مشارکت مردم در امور جاری شهر پرداخته و نظرات کارشناسی و شیوه های اجرایی را به بخش های مختلف شهرداری ارائه نماید.
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر - تعداد بازدید: 536 بار

بسم الله الرحمن الرحیم

او خدایی است که شما را از زمین آفرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت ...

آیه ۶۱، سوره مبارکه هود

 

معرفی سازمان سرمایه گذاری شهرداری کاشان

با شکل گیری شهرها و تأسیس شهرداری ها به مرور، ارایه بخشی از خدمات عمومی دولتی به شهرداری ها واگذار گردید و در حال حاضر شهرها تحت نظارت و مدیریت غیر مستقیم مردم و با مشارکت همگانی اداره می شوند؛ به عبارتی فلسفه تشکیل شهرداری ها به منظور جلب مشارکت مردم در مدیریت، نظارت و سرمایه گذاری در امور جاری شهر می باشد؛ بنابراین وجود سازمانی تحت عنوان سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی، نقشی ساختاری در شهرداری دارد که ضرورتاً بایستی با نگرشی فراتر از جلب و جذب سرمایه گذار در یک پروژه خاص، بتواند در مقیاسی وسیع به راه های گسترش و تقویت مشارکت مردم در امور جاری شهر پرداخته و نظرات کارشناسی و شیوه های اجرایی را به بخش های مختلف شهرداری ارائه نماید.

بر این اساس شهرداری کاشان پس از ایجاد ساختار اداری سرمایه گذاری و هشت سال فعالیت به شکل اداره سرمایه گذاری، در شهریور ماه سال 1394 پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه گذاری را به شورای محترم اسلامی شهر ارسال که با حمایت کلیه اعضاء محترم شورا، موفق به اخذ مصوبه تأسیس گردید.

این سازمان با هدف، هدایت سرمایه های بخش خصوصی و دولتی و در راستای تأمین منابع پایدار برای توسعه زیرساخت های شهری و تلاش در جهت تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت شهرداری، تأسیس و برنامه ریزی شده است.

 

اهداف مورد نظر :

1)      استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه گذاری و مشارکت.

2)     فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت.

3)    افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها.

4)     به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوفی در توسعه امور شهری.

5)     شفاف سازی و تسهیل و روان سازی فعالیتهای مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت.

6)     اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند امور سرمایه گذاری و مشارکتها.

7)     فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار برای شهرداری.

8)    تلاش جهت کاهش تصدی گری شهرداری.

9)     تلاش جهت افزایش سرانه عمومی و خدماتی.

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
تمامی حقوق مربوط به این سایت متعلق به

دفتر سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری کاشان می باشد.

Invest.Kashan.ir - Copyright  2015
E-Mail: Invest@Kashan.ir
Tell: +9836155440055
Fax: +9836155442244